برچسب: اختراعات خردادماه 1397 / شماره دو

اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره دو 0

اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره دو

 مجله اختراعات ایران – اختراعات ایران: ماهنامه علمی – اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره دو – تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ – ۱۵ اختراع    فهرست اختراعات: ۱- تخت نيمه خودكار انتقال بيمار در اتاق عمل/ روح اله...