برچسب: اختراعات خردادماه 1397 / شماره شش

اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره شش 0

اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره شش

   مجله اختراعات ایران – اختراعات ایران: ماهنامه علمی – اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره شش – تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ – تعداد اختراع: ۲۱    فهرست اختراعات: ۱- سم پاش و ضد عفوني كننده اتوماتيك...