برچسب: اختراعات خردادماه 1397 / شماره هشت

اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره هشت 0

اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره هشت

   مجله اختراعات ایران – اختراعات ایران: ماهنامه علمی – اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره شش – تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ – تعداد اختراع: ۲۶    فهرست اختراعات: (بعد از کلیک بر روی هر کدام و...