برچسب: اختراعات خردادماه 1397 / شماره هفت

اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره هفت 0

اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره هفت

   مجله اختراعات ایران – اختراعات ایران: ماهنامه علمی – اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره شش – تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ – تعداد اختراع: ۲۵    فهرست اختراعات: (بعد از کلیک بر روی هر کدام و...