برچسب: اختراعات خردادماه 1397/ شماره پنج

اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره پنج 0

اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره پنج

   مجله اختراعات ایران – اختراعات ایران: ماهنامه علمی – اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره چهار – تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ – تعداد اختراع: ۵۶    فهرست اختراعات: ۱- دستگاه توزيع و انتقال جيره غذايي طيور...