برچسب: ثبت اختراع

اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره هشت 0

اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره هشت

   مجله اختراعات ایران – اختراعات ایران: ماهنامه علمی – اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره شش – تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ – تعداد اختراع: ۲۶    فهرست اختراعات: (بعد از کلیک بر روی هر کدام و...

اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره هفت 0

اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره هفت

   مجله اختراعات ایران – اختراعات ایران: ماهنامه علمی – اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره شش – تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ – تعداد اختراع: ۲۵    فهرست اختراعات: (بعد از کلیک بر روی هر کدام و...

اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره شش 0

اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره شش

   مجله اختراعات ایران – اختراعات ایران: ماهنامه علمی – اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره شش – تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ – تعداد اختراع: ۲۱    فهرست اختراعات: ۱- سم پاش و ضد عفوني كننده اتوماتيك...

اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره پنج 0

اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره پنج

   مجله اختراعات ایران – اختراعات ایران: ماهنامه علمی – اختراعات خردادماه ۱۳۹۷ / شماره چهار – تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ – تعداد اختراع: ۵۶    فهرست اختراعات: ۱- دستگاه توزيع و انتقال جيره غذايي طيور...